1 3
  • - Witamy na stronie -
    Komornik Sądowy Grzegorz Nazim
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podórza w Krakowie Grzegorz Nazim
    Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie 30-710 Kraków ul. Ślusarksa 8/LU2

- Dzień dobry -

Witamy Na Stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Grzegorza Nazima

Kancelaria Komornicza Grzegorza Nazima mieści się przy ulicy Ślusarskiej 8/LU2 w Krakowie. Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 14:00 do 17:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 12 294-18-32 lub poprzez adres mailowy krakow6@komornik.pl

- Spłata zadłużenia -

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Alior Bank
05 2490 0005 0000 4530 2631 6383
w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika


- Dostępy Komornika -

Kir Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

E-Zus

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Ceidg

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.